THUÊ BAO TRÚNG GIẢI THÁNG THỨ HAI CHU KỲ 3 (Từ 26/01/2019 đến 24/02/2019)

Chúc mừng thuê bao dưới đây là thuê bao có phiên thời gian đếm ngược từ 2018 về 0 lớn nhất tháng thứ hai – Chu kỳ 3 trong thời gian từ 26/01/2019 đến 24/02/2019 của dịch vụ Lì Xì Việt.

STT

THUÊ BAO TRÚNG GIẢI

SỐ LƯỢNG PHIÊN MAX (2018s)

PHIÊN CAO THỨ NHÌ

GIẢI THƯỞNG

1

84947xxx931

36

1941

OPPO F5 6GB

Sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin số thuê bao trúng giải lên website/wapsite dịch vụ, nếu không có khiếu nại hoặc bất kỳ tranh chấp nào về số thuê bao trúng thưởng thì Ban tổ chức sẽ tiến hành các thủ tục xác minh thuê bao chiến thắng và tiến hành các thủ tục trao giải theo thể lệ của chương trình.

Hãy nhanh tay soạn DA gửi 9809 để GIỮ PHIÊN THỜI GIAN ĐẾM NGƯỢC TỪ 2018 VỀ 0 giành cơ hội nhận được những PHẦN THƯỞNG giá trị lớn hơn nữa của chương trình. Sau 03 (ba) ngày làm việc, nếu không có khiếu nại hoặc thắc mắc, Ban tổ chức sẽ chủ động liên lạc với chủ thuê bao để tiến hành các thủ tục trao giải theo thể lệ của chương trình.