DANH SÁCH 03 THUÊ BAO TRÚNG GIẢI NGÀY 15/01/2019

Chúc mừng 03 thuê bao trong danh sách dưới đây là các thuê bao có phiên thời gian đếm ngược từ 2018 về 0 lớn nhất trong ngày 15/01/2019 của dịch vụ Lì Xì Việt.

Giải thưởng mà mỗi thuê bao may mắn nhận được là 01 thẻ nạp VinaPhone mệnh giá 100.000 đồng.

STT

NGÀY TRÚNG GIẢI

THUÊ BAO TRÚNG GIẢI

SỐ LƯỢNG PHIÊN MAX (2018s)

PHIÊN CAO THỨ NHÌ

GIẢI THƯỞNG

1

15/1/2019

84886xxx609

11

1903

Thẻ nạp VinaPhone mệnh giá 100.000 VNĐ

2

15/1/2019

84853xxx097

7

170

Thẻ nạp VinaPhone mệnh giá 100.000 VNĐ

3

15/1/2019

84828xxx278

4

1903

Thẻ nạp VinaPhone mệnh giá 100.000 VNĐ

Sau 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin số thuê bao trúng giải lên website/wapsite dịch vụ, nếu không có khiếu nại hoặc bất kỳ tranh chấp nào về số thuê bao trúng thưởng thì Ban tổ chức sẽ tiến hành các thủ tục xác minh thuê bao chiến thắng và tiến hành các thủ tục trao giải theo thể lệ của chương trình.

Hãy nhanh tay soạn DA gửi 9809 để GIỮ PHIÊN THỜI GIAN ĐẾM NGƯỢC TỪ 2018 VỀ 0 giành cơ hội nhận được những PHẦN THƯỞNG giá trị lớn hơn nữa của chương trình. Sau 02 (hai) ngày làm việc, nếu không có khiếu nại hoặc thắc mắc, Ban tổ chức sẽ chủ động liên lạc với chủ thuê bao để tiến hành các thủ tục trao giải theo thể lệ của chương trình.