Hướng dẫn

 1. Cách tham gia trò chơi

Thời gian diễn ra dịch vụ Lì Xì VIỆT từ 08h00’00” đến 23h00’00” hàng ngày bằng cách soạn DK MT hoặc DK (hoặc các cú pháp bổ sung: LX, LIXI, TET, FA, FB, DK 3G, DK 4G, OK) gửi 9809 và làm theo tin nhắn hướng dẫn gửi về thuê bao di động.

Sau khi đăng ký thành công, thuê bao sẽ gửi các tin nhắn trong thời gian diễn ra dịch vụ để giành quyền đếm ngược thời gian từ giây 2020 về 0. Cú pháp đếm ngược là:DA gửi đến 9809

STT

Số dư tài khoản chính (TKC) khi gia hạn

 Mức trừ cước (Đã bao gồm VAT)

Số tin nhắn DA được tặng Miễn phí khi gia hạn thành công

Số tin nhắn nhắn DA mất phí 500đ/DA khi gia hạn thành công

1

TKC ≥ 5.000 đồng

5.000 đồng/ngày

18

19-1000

2

5.000 đồng > TKC ≥ 3.000 đồng

3.000 đồng/ngày

16

17-1000

3

3.000 đồng > TKC ≥ 1.000 đồng

1.000 đồng/ngày

14

15-1000

4

TKC < 1000 đồng

0

1-1000

STT

Số dư tài khoản chính (TKC) khi đăng ký

 Mức trừ cước (Đã bao gồm VAT)

Số Số tin nhắn DA được tặng Miễn phí khi đăng ký

Số tin nhắn DA mất phí 500đ/DA khi đăng ký

1

TKC = 0 đồng khi đăng ký lần đầu

18

19-1000

2

TKC = 0 đồng, đăng ký không phải lần đầu

0

0

3

TKC ≥ 5.000 đồng, đăng ký không phải lần đầu

5.000đ

18

19-1000

4

5.000 đồng > TKC ≥ 0 đồng, đăng ký không phải lần đầu

0

0

2. Cú pháp huỷ và cú pháp tương tác khác

HUY MT gửi 9809 (Miễn phí)