Hướng dẫn

 1. Cách tham gia trò chơi

Thời gian diễn ra dịch vụ Lì Xì VIỆT từ 08h00’00” đến 23h00’00” hàng ngày bằng cách soạn DK MT hoặc DK (hoặc các cú pháp bổ sung: LX, LIXI, TET, FA, FB, DK 3G, DK 4G, OK) gửi 9809 và làm theo tin nhắn hướng dẫn gửi về thuê bao di động.
 • Đếm ngược thời gian từ 2018 về 0:
Sau khi đăng ký thành công, thuê bao sẽ gửi các tin nhắn trong thời gian diễn ra dịch vụ để giành quyền đếm ngược thời gian từ giây 2018 về 0. Cú pháp đếm ngược là:DA gửi đến 9809
 • Sau mỗi lần soạn DA gửi đến 9809, thuê bao đó sẽ nhận được một thông báo bạn đã đếm ngược thời gian từ giây 2018 về 0. Thời gian đếm ngược từ giây 2018 về 0 của thuê bao được hệ thống ghi nhận từ lúc tin nhắn thuê bao đó gửi lên hệ thống thành công.
 • Thuê bao dùng cú pháp DA đều trổ tài đếm ngược thời gian từ giây 2018 về 0 xem ai là người có phiên thời gian đếm ngược lâu nhất.
 • Lưu ý: Tại thời điểm dịch vụ bắt đầu là 8h00”00, thời gian đếm ngược được bắt đầu từ giây thứ 2018 về 0 khi và chỉ khi có thuê bao tham gia đầu tiên. Cứ mỗi khi có thuê bao soạn DA thì thời gian bắt đầu lại từ giây thứ 2018 và tính số thời gian đếm ngược cho thuê bao đó. Phiên mà có thời gian đếm ngược lớn nhất chính là 2018 giây hay chính bằng 2018 giây. Một thuê bao có thể có nhiều phiên đếm ngược lớn nhất bằng nhau.
  • Thuê bao khác tham gia ĐẾM NGƯỢC
 • Các thuê bao khác cung tham gia dịch vụ đúng theo quy định của dịch vụ cùng soạn DA gửi đến 9809 để giành quyền đếm ngược thời gian từ giây 2018 về 0 từ thuê bao trước đó đã soạn tin nhắn DA gửi đến 9809 lên đầu số dịch vụ để giành quyền đếm ngược thời gian.
 • Tại thời điểm một thuê bao B khác tham gia gửi tin nhắn soạn DA gửi đến 9809 lúc 15h13’02”. Hệ thống cũng bắt đầu ghi nhận thời gian đếm ngược giây 2018 của thuê bao B từ lúc 15h13’02”.
 • Thuê bao C cũng thham gia dịch vụ, soạn cú pháp DA gửi 9809 để giành quyền đếm ngược thời gian lúc 15h13”09. Lúc đó, thời gian đếm ngược đang ở giây thứ 2010. Hệ thống gửi tin cảnh báo cho thuê bao B về việc quyền đếm ngược thời gian của họ bị lấy mất. Lúc này hệ thống ghi nhận thời gian đếm ngược của thuê bao B là từ giây thứ 2018 đến 2010 nghĩa là được 8s. Đồng thời, hệ thống cũng gửi tin nhắn cho thuê bao C chúc mừng đã giành quyền đếm ngược, thời gian đếm ngược bắt đầu lại từ giây 2018.
  • Giành lại quyền ĐẾM NGƯỢC
 • Do thuê bao C đã giành quyền đếm ngược từ 15h13’09, thuê bao B sẽ nhận được tin cảnh báo việc mình bị mất quyền đếm ngược và thời gian đếm ngược được reset trở lại là giây thứ 2018 cho thuê bao C đếm ngược. Thuê bao B tiếp tục được phép soạn tin nhắn theo cú pháp dịch vụ: DA gửi đến 9809 lúc 15h13’58” ở giây thứ 1968. Hệ thống ngắt thời gian đếm ngược cho thuê bao C và ghi nhận tổng thời gian đếm ngược của thuê bao C là 50 giây từ 2018 về 1968. Thuê bao C cũng nhận được tin nhắn cảnh báo về quyền đếm ngược thời gian của mình đã bị lấy mất ở giây thứ 1968 lúc 15h13’58”. Đồng thời, hệ thống gửi tin nhắn cho thuê B chúc mừng họ đã giành lại lượt đếm ngược của mình, thời gian đếm ngược trước đó của thuê bao C lại reset về 2018, hệ thống bắt đầu đếm ngược
 • Cứ như vậy, các thuê bao tham gia giành quyền đếm ngược thời gian từ 2018 về 0. Trong quá trình đếm ngược, thuê bao nào có tổng số giây đếm ngược là lâu nhất ( lớn nhất). Kết thức thời gian, hệ thống kiểm tra các phiên reset ngược về 2018, phiên nào có thuê bao giữ số thời gian đếm ngược lớn nhất sẽ giành chiến thắng.
  • Tin nhắn cảnh báo mất quyền đếm ngược thời gian
 • Trong quá trình các thuê bao tham gia đếm ngược thời gian hàng ngày, thuê bao giành quyền đếm ngược thời gian liên tục của nhau nhằm có phiên với thời gian đếm ngược từ giây 2018 về 0 là lớn nhất. Thuê bao bị thuê bao khác giành mất đếm ngược thời gian sẽ nhận được tin nhắn cảnh báo quyền đếm ngược thời gian của mình bị thuê bao khác lấy mất.
2. Cú pháp huỷ và cú pháp tương tác khác
 • Để hủy DV Lì Xì VIỆT , khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp cụ thể sau:
HUY MT gửi 9809 (Miễn phí)
 • Thuê bao huỷ dịch vụ thành công hoặc hủy rồi đăng ký lại nhưng khác ngày sẽ không được bảo lưu các phiên thời gian đếm ngược của mình.
 • Thuê bao hủy dịch vụ và đăng ký lại trong ngày được bảo lưu tất cả số phiên thời gian đếm ngược và cả số tin nhắn tham gia chơi đếm ngược trong ngày của mình.
 • Tra cứu giải thưởng giải Ngày/tháng/chung cuộc.
Để tra cứu các giải thưởng ngày, giải tháng và giải chung cuộc, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp cụ thể sau: SP gửi 9809 (Miễn phí)
 • Kiểm tra Phiên thời gian đếm ngược đang lớn nhất
Để kiểm tra Phiên thời gian đếm ngược đang lớn nhất Ngày/ tháng cho thuê bao sử dụng, khách hàng soạn tin nhắn: KT gửi 9809 (Miễn phí)
 • Kiểm tra số tin nhắn để đếm ngược thời gian:
Để kiểm tra số tin nhắn đã soạn để tham gia đếm ngược thời gian, khách hàng soạn tin nhắn:TK gửi 9809 (Miễn phí)
 • Kiểm tra danh sách thuê bao đang có phiên thời gian đếm ngược lớn nhất
Để kiểm tra danh sách 03 thuê bao đang có phiên thời gian đếm ngược lớn nhất trong ngày và 01 thuê bao có phiên thời gian đếm ngược lớn nhất trong tháng là: DS gửi 9809 (Miễn phí)
 • Xem trợ giúp sử dụng

Để xem trợ giúp sử dụng, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp cụ thể sau: TG gửi 9809 (Miễn phí)

 • Mật khẩu truy cập dịch vụ:

Để lấy mật khẩu truy cập dịch vụ , khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp cụ thể sau: MLX gửi 9809 (Miễn phí)

 • Để từ chối nhận tin quảng cáo truyền thông dịch vụ từ đầu số 9809 , khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp cụ thể sau: TC gửi 9809 (Miễn phí)
 • Để nhận tin quảng cáo truyền thông dịch vụ từ đầu số 9809, khách hàng Soạn tin nhắn theo cú pháp cụ thể sau: QC gửi 9809 (Miễn phí)