Giải thưởng

1. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CHU KỲ 1

Thời gian

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Thời gian áp dụng

Trị giá giải thưởng
(VNĐ)

Số giải

thành tiền
(VNĐ)

Tháng thứ 1

Giải ngày

Thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 100,000đ

30

100,000

3

9,000,000

Giải tháng thứ 1

Samsung Galaxy A8 Plus (2018)

1 tháng

13,490,000

1

13,490,000

Tháng thứ 2

Giải ngày

Thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 100,000đ

30

100,000

3

9,000,000

Giải tháng thứ 2

Oppo F5 6GB

1 tháng

8,990,000

1

8,990,000

Tháng thứ 3

Giải ngày

Thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 100,000đ

30

100,000

3

9,000,000

Giải tháng thứ 3

Oppo F5 6GB

1 tháng

8,990,000

1

8,990,000

Giải chung cuộc

Samsung Galaxy S9 plus 128GB

90

24,990,000

1

24,990,000

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CHU KỲ 2

Thời gian

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Thời gian áp dụng

Trị giá giải thưởng
(VNĐ)

Số giải

thành tiền
(VNĐ)

Tháng thứ 1

Giải ngày

Thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 100.000đ

30 ngày

100.000

03

9.000.000

Giải tháng thứ nhất

Samsung Galaxy A8 plus (2018)

1 tháng

13.490.000

01

13.490.000

Tháng thứ 2

Giải ngày

Thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 100.000đ

30 ngày

100.000

03

9.000.000

Giải tháng thứ hai

OPPO F5 6GB

1 tháng

5.990.000

01

5.990.000

Tháng thứ 3

Giải ngày

Thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 100.000đ

30 ngày

100.000

03

9.000.000

Giải tháng thứ ba

OPPO F5 6GB

1 tháng

5.990.000

01

5.990.000

Giải chung cuộc

Samsung Galaxy S9 plus 128GB

90 ngày

24.490.000

01

24.490.000

Tổng giá trị giải thưởng

76.960.000

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CHU KỲ 3

Thời gian

Loại giải

Nội dung giải thưởng

Thời gian áp dụng

Trị giá giải thưởng (VNĐ)

Số giải

Thành tiền (VNĐ)

Tháng thứ 1

Giải ngày

Thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 100.000đ

30 ngày

100.000

03

9.000.000

Giải tháng thứ nhất

Samsung Galaxy A8 plus (2018)

1 tháng

13.490.000

01

13.490.000

Tháng thứ 2

Giải ngày

Thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 100.000đ

30 ngày

100.000

03

9.000.000

Giải tháng thứ hai

OPPO F5 6GB

1 tháng

5.990.000

01

5.990.000

Tháng thứ 3

Giải ngày

Thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 100.000đ

30 ngày

100.000

03

9.000.000

Giải tháng thứ ba

OPPO F5 6GB

1 tháng

5.990.000

01

5.990.000

Giải chung cuộc

Samsung Galaxy S9 plus 128GB

90 ngày

24.490.000

01

24.490.000

Tổng giá trị giải thưởng

76.960.000

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CHU KỲ 4

TT

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Giá trị
(đồng)

Số lượng

 giải thưởng

Thành tiền (đồng)

1

Giải ngày

Thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 100.000đ

100.000

270

27.000.000

2

Giải tháng thứ nhất

Samsung Galaxy A8 plus (2018)

13.490.000

01

13.490.000

3

Giải tháng thứ hai

OPPO F5 6GB

5.990.000

01

5.990.000

4

Giải tháng thứ ba

OPPO F5 6GB

5.990.000

01

5.990.000

5

Giải chung cuộc

Samsung Galaxy S9 plus 128GB

20.490.000

01

20.490.000

Tổng giá trị giải thưởng

274

72.960.000

 

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CHU KỲ 5

TT

Cơ cấu

giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Đơn giá

(đồng)

Số lượng

Thành tiền

(đồng)

1

Giải ngày

Thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 100.000đ

100.000

180

18.000.000

2

Giải tháng

Thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 500.000đ

500.000

3

1.500.000

3

Giải chung cuộc

Oppo A9 2020

6.990.000

1

6.990.000

Tổng giá trị giải thưởng

184

26.490.000

 

Ghi chú

  1. THỜI GIAN CTKM GIẢI THƯỞNG DỊCH VỤ

CHU KỲ 1

Stt

Giải ngày

Giải tháng

Giải chung cuộc

1

Từ 30/06/2018 đến 29/07/2018

Tháng thứ 1

90 ngày

Giải CHUNG CUỘC

Chu kỳ I
(Từ 30/06/2018 đến 27/09/2018)

2

Từ 30/07/2018 đến 29/08/2018

Tháng thứ 2

3

Từ 30/08/2018 đến 27/09/2018

Tháng thứ 3

CHU KỲ 2

STT

GIẢI NGÀY

GIẢI THÁNG

GIẢI CHUNG CUỘC

1

Từ 28/09/2018 đến 27/10/2018

Tháng thứ 1

90 ngày

Giải Chung cuộc

Chu kỳ 2

(Từ 28/09/2018 đến 26/12/2018)

2

Từ 28/10/2018 đến 26/11/2018

Tháng thứ 2

3

Từ 27/11/2018 đến 26/12/2018

Tháng thứ 3

CHU KỲ 3

STT

GIẢI NGÀY

GIẢI THÁNG

GIẢI CHUNG CUỘC

1

Từ 27/12/2018 đến 25/01/2019

Tháng thứ 1

90 ngày

Giải Chung cuộc

Chu kỳ III
(Từ 27/12/2018 đến 31/03/2019)

2

Từ 26/01/2019 đến 24/02/2019

Tháng thứ 2

3

Từ 25/02/2019 đến 31/03/2019

Tháng thứ 3

CHU KỲ 4

STT

GIẢI NGÀY

GIẢI THÁNG

GIẢI CHUNG CUỘC

1

Từ 01/04/2019 đến 30/04/2019

THÁNG THỨ 1

30 ngày

CHUNG CUỘC

90 ngày

(Từ 01/04/2019 đến 29/06/2019)

2

Từ 01/05/2019 đến 30/05/2019

THÁNG THỨ 2

30 ngày

3

Từ 31/05/2019 đến 29/06/2019

THÁNG THỨ 3

30 ngày

CHU KỲ 5

STT

GIẢI NGÀY

GIẢI THÁNG

GIẢI CHUNG CUỘC

1

Từ 12/02/2020 đến 12/03/2020

Tháng thứ nhất

90 ngày

Giải Chung cuộc
Chu kỳ III
(Từ 12/02/2020 đến 11/05/2020)

2

Từ 13/03/2020 đến 11/04/2020

Tháng thứ hai

3

Từ 12/04/2020 đến 11/05/2020

Tháng thứ ba

Kết thúc một chu kỳ giải thưởng diễn ra, toàn bộ phiên thời gian đếm ngược từ giây 2018 về 0 trong chu kỳ đó được reset về 0. Thuê bao vẫn được tiếp tục tham gia Lì Xì VIỆT để có phiên thời gian đếm ngược từ giay 2018 về 0 ở chu kỳ giải thưởng mới. Ban tổ chức sẽ gửi tin nhắn thông báo tới cho khách hàng vào khung giờ sáng của ngày đầu tiên chu kỳ giải thưởng mới. Đồng thời thông tin cũng được update trên website của dịch vụ Lì Xì VIỆT.

  1. ĐỊA ĐIỂM NHẬN GIẢI THƯỞNG:

LƯU Ý: Việc không thể xuất trình các giấy tờ, văn bản xác nhận như yêu cầu trên là cơ sở cho việc truất quyền nhận giải thưởng.