Giải thưởng

1. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CHU KỲ 1

Thời gian

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Thời gian áp dụng

Trị giá giải thưởng
(VNĐ)

Số giải

thành tiền
(VNĐ)

Tháng thứ 1

Giải ngày

Thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 100,000đ

30

100,000

3

9,000,000

Giải tháng thứ 1

Samsung Galaxy A8 Plus (2018)

1 tháng

13,490,000

1

13,490,000

Tháng thứ 2

Giải ngày

Thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 100,000đ

30

100,000

3

9,000,000

Giải tháng thứ 2

Oppo F5 6GB

1 tháng

8,990,000

1

8,990,000

Tháng thứ 3

Giải ngày

Thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 100,000đ

30

100,000

3

9,000,000

Giải tháng thứ 3

Oppo F5 6GB

1 tháng

8,990,000

1

8,990,000

Giải chung cuộc

Samsung Galaxy S9 plus 128GB

90

24,990,000

1

24,990,000

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CHU KỲ 2

Thời gian

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Thời gian áp dụng

Trị giá giải thưởng
(VNĐ)

Số giải

thành tiền
(VNĐ)

Tháng thứ 1

Giải ngày

Thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 100.000đ

30 ngày

100.000

03

9.000.000

Giải tháng thứ nhất

Samsung Galaxy A8 plus (2018)

1 tháng

13.490.000

01

13.490.000

Tháng thứ 2

Giải ngày

Thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 100.000đ

30 ngày

100.000

03

9.000.000

Giải tháng thứ hai

OPPO F5 6GB

1 tháng

5.990.000

01

5.990.000

Tháng thứ 3

Giải ngày

Thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 100.000đ

30 ngày

100.000

03

9.000.000

Giải tháng thứ ba

OPPO F5 6GB

1 tháng

5.990.000

01

5.990.000

Giải chung cuộc

Samsung Galaxy S9 plus 128GB

90 ngày

24.490.000

01

24.490.000

Tổng giá trị giải thưởng

76.960.000

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CHU KỲ 3

Thời gian

Loại giải

Nội dung giải thưởng

Thời gian áp dụng

Trị giá giải thưởng (VNĐ)

Số giải

Thành tiền (VNĐ)

Tháng thứ 1

Giải ngày

Thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 100.000đ

30 ngày

100.000

03

9.000.000

Giải tháng thứ nhất

Samsung Galaxy A8 plus (2018)

1 tháng

13.490.000

01

13.490.000

Tháng thứ 2

Giải ngày

Thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 100.000đ

30 ngày

100.000

03

9.000.000

Giải tháng thứ hai

OPPO F5 6GB

1 tháng

5.990.000

01

5.990.000

Tháng thứ 3

Giải ngày

Thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 100.000đ

30 ngày

100.000

03

9.000.000

Giải tháng thứ ba

OPPO F5 6GB

1 tháng

5.990.000

01

5.990.000

Giải chung cuộc

Samsung Galaxy S9 plus 128GB

90 ngày

24.490.000

01

24.490.000

Tổng giá trị giải thưởng

76.960.000

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CHU KỲ 4

TT

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Giá trị
(đồng)

Số lượng

 giải thưởng

Thành tiền (đồng)

1

Giải ngày

Thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 100.000đ

100.000

270

27.000.000

2

Giải tháng thứ nhất

Samsung Galaxy A8 plus (2018)

13.490.000

01

13.490.000

3

Giải tháng thứ hai

OPPO F5 6GB

5.990.000

01

5.990.000

4

Giải tháng thứ ba

OPPO F5 6GB

5.990.000

01

5.990.000

5

Giải chung cuộc

Samsung Galaxy S9 plus 128GB

20.490.000

01

20.490.000

Tổng giá trị giải thưởng

274

72.960.000

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CHU KỲ 5

TT

Cơ cấu

giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Đơn giá

(đồng)

Số lượng

Thành tiền

(đồng)

1

Giải ngày

Thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 100.000đ

100.000

180

18.000.000

2

Giải tháng

Thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 500.000đ

500.000

3

1.500.000

3

Giải chung cuộc

Oppo A9 2020

6.990.000

1

6.990.000

Tổng giá trị giải thưởng

184

26.490.000

 Ghi chú


2. THỜI GIAN CTKM GIẢI THƯỞNG DỊCH VỤ

CHU KỲ 1

Stt

Giải ngày

Giải tháng

Giải chung cuộc

1

Từ 30/06/2018 đến 29/07/2018

Tháng thứ 1

90 ngày

Giải CHUNG CUỘC

Chu kỳ I
(Từ 30/06/2018 đến 27/09/2018)

2

Từ 30/07/2018 đến 29/08/2018

Tháng thứ 2

3

Từ 30/08/2018 đến 27/09/2018

Tháng thứ 3

CHU KỲ 2

STT

GIẢI NGÀY

GIẢI THÁNG

GIẢI CHUNG CUỘC

1

Từ 28/09/2018 đến 27/10/2018

Tháng thứ 1

90 ngày

Giải Chung cuộc

Chu kỳ 2

(Từ 28/09/2018 đến 26/12/2018)

2

Từ 28/10/2018 đến 26/11/2018

Tháng thứ 2

3

Từ 27/11/2018 đến 26/12/2018

Tháng thứ 3

CHU KỲ 3

STT

GIẢI NGÀY

GIẢI THÁNG

GIẢI CHUNG CUỘC

1

Từ 27/12/2018 đến 25/01/2019

Tháng thứ 1

90 ngày

Giải Chung cuộc

Chu kỳ III
(Từ 27/12/2018 đến 31/03/2019)

2

Từ 26/01/2019 đến 24/02/2019

Tháng thứ 2

3

Từ 25/02/2019 đến 31/03/2019

Tháng thứ 3

CHU KỲ 4

STT

GIẢI NGÀY

GIẢI THÁNG

GIẢI CHUNG CUỘC

1

Từ 01/04/2019 đến 30/04/2019

THÁNG THỨ 1

30 ngày

CHUNG CUỘC

90 ngày

(Từ 01/04/2019 đến 29/06/2019)

2

Từ 01/05/2019 đến 30/05/2019

THÁNG THỨ 2

30 ngày

3

Từ 31/05/2019 đến 29/06/2019

THÁNG THỨ 3

30 ngày

CHU KỲ 5

STT

GIẢI NGÀY

GIẢI THÁNG

GIẢI CHUNG CUỘC

1

Từ 12/02/2020 đến 12/03/2020

Tháng thứ nhất

90 ngày

Giải Chung cuộc
Chu kỳ III
(Từ 12/02/2020 đến 11/05/2020)

2

Từ 13/03/2020 đến 11/04/2020

Tháng thứ hai

3

Từ 12/04/2020 đến 11/05/2020

Tháng thứ ba

Kết thúc một chu kỳ giải thưởng diễn ra, toàn bộ phiên thời gian đếm ngược từ giây 2018 về 0 trong chu kỳ đó được reset về 0. Thuê bao vẫn được tiếp tục tham gia Lì Xì VIỆT để có phiên thời gian đếm ngược từ giay 2018 về 0 ở chu kỳ giải thưởng mới. Đồng thời thông tin cũng được update trên website của dịch vụ Lì Xì VIỆT.

3. ĐỊA ĐIỂM NHẬN GIẢI THƯỞNG:

LƯU Ý: Việc không thể xuất trình các giấy tờ, văn bản xác nhận như yêu cầu trên là cơ sở cho việc truất quyền nhận giải thưởng.