Học viện Nông nghiệp Việt Nam khai giảng năm học mới

TNV – Sáng 30/9, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu tại Lễ Khai giảng năm học mới 2018 – 2019.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong những trường đại học công lập trọng điểm quốc gia, trường đầu ngành trong khối nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trải qua 62 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao nhiều sản phẩm khoa học công nghệ và tiến bộ kĩ thuật phục vụ sự phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới Học Viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đến nay, Học viện đã đào tạo hơn 100.000 sinh viên tốt nghiệp đại học, hơn 10.000 thạc sĩ và gần 600 tiến sĩ. Nhiều cựu sinh viên đã và đang giữ những trọng trách quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt, nhiều cựu sinh viên là doanh nhân thành đạt, đã và đang có những đóng góp to lớn để phát triển kinh tế đất nước, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho nhiều người lao động.

Từ năm 2015 đến nay, Học viện là một trong những cơ sở giáo dục đại học thực hiện thí điểm tự chủ đại học theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Với sự nỗ lực, quyết tâm đổi mới của tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức, giảng viên và người học, Học viện đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội.

Học viện đã mở thêm các ngành đào tạo mới đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó có nhiều chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao, đào tạo theo định hướng nghề nghiệp (POHE). Trên 90% sinh viên tốt nghiệp của Học viện có việc làm trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp, phong trào khởi nghiệp sinh viên đứng đầu cả nước, nhiều sinh viên khởi nghiệp thành công ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường… Các nhà khoa học của Học viện đã nghiên cứu thành công nhiều đề tài khoa học có giá trị, chuyển giao nhiều sản phẩm khoa học cho các địa phương và doanh nghiệp. Học viện là đơn vị tiên phong trong đổi mới cơ cấu tổ chức, cải tạo cơ sở vật chất, hợp tác chặt chẽ với các địa phương, doanh nghiệp nhằm phát huy tối đa các nguồn lực và sử dụng cơ sở vật chất hiệu quả trong quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội.

Sáng ngày 30 tháng 9, Học viện đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019. Học viện Nông nghiệp Việt Nam rất vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các địa phương, doanh nghiệp, bạn bè quốc tế, cựu CBVC, cựu sinh viên về dự.

Mô hình ứng dụng công nghệ cao ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phát biểu tại Lễ khai giảng, GS.TS Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã nhấn mạnh: Năm học mới 2017 – 2018 đã bắt đầu, đây là năm học có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh cả nước hưởng ứng phong trào khởi nghiệp, đặc biệt chương trình khởi nghiệp nông nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của toàn ngành. Đây cũng cũng là năm thứ 4 thực hiện Quyết định số 873/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015 – 2017 nhằm tạo điều kiện phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam trở thành một trung tâm hàng đầu về đào tạo, NCKHCN tiên tiến trong khu vực và trên thế giới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29 – NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 26 – NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Chính phủ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Để triển khai các nhiệm vụ chính trị của năm học, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã thực hiện khẩu hiệu “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển” và quyết tâm thực tốt đề án nâng cao chất lượng đào tạo; nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu KHCN.

Tại lễ khai giảng, Học viện cũng vinh dự được đón nhận quyết định của Chủ tịch Nước về kí Hiệp định tài trợ dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học”, trong đó có dự án thành phần của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về “Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”.

Nhân dịp khai giảng năm học 2018-2019, nhiều doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cựu sinh viên Học viện đã về dự lễ khai giảng và trao các suất học bổng cho sinh viên, tạo động lực giúp sinh viên có điều kiện phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Đây là niềm vinh dự lớn của cán bộ viên chức, giảng viên và sinh viên, là ngày hội lớn của của Học viện; thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội đến sự phát triển của Học viện Nông nghiệp Việt Nam nói riêng, sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn của đất nước nói chung.

An Nhiên